وبلاگ حرف

سئو ، مقاله ، تفریحی ، سرگرمی ، آموزش بازاریابی

اس ام اس عاشقانه شبانه


اس ام اس عاشقانه شبانه

اس ام اس عاشقانه فاصله عشق

هیچ پلی مرا با این همه فاصله به چشمان تو پیوند نمی زند

می دانم هر چه من بیشتر جلو می آیم

رانش چشم های تو فاصله را بیشتر می کند

اس ام اس جهان عاشق ها

بــی شــــک جهــــان را بـــه عشــــق کســی آفـــریـــده اند

چـــون مـــن کـــه آفـــریـــده ام از عشـــــق جهـــانی بـــرای تـــــو

اس ام اس نان و عشق و بوسه

حــُــــرمت نان از قلب بیشـــــتر است

آنرا می بوســــــند این را می شـــــکنند

  

اس ام اس احساس بارانی

احساس تو چون طراوت باران است

بر زخم شکوفه های گل درمان است

هر وقت که در هوای تو می چرخم

انگار نفس کشیدنم آسان است

اس ام اس نوشتن و خواندن از عشق

شاید آرام تر میشدم

فقط و فقط  اگر میفهمیدی

حرف هایم به همین راحتی که می خوانی نــــوشته نشده اند

اس ام اس ما شدن عاشقانه

لیاقت می خواهد واژه ” ما ” شدن

لیاقت می خواهد “شریک ” شدن

تو خوش باش به همین “با هم ” بودن های امروزت

من خوشم به خلوت تنهایی ام

تو بخند به امروز

من میخندم به فرداهایت

اس ام اس عاشقانه

دعای باران چرا؟ دعای عشق بخوان

این روزها دلها تشنه ترند تا زمین

خدایا کمی عشق ببار

اس ام اس فریاد عاشقانه

دلم اصرار دارد فریاد بزند

اما من جلوی دهانش را می گیرم

وقتی می دانم کسی تمایلی به شنیدن صدایش ندارد

اس ام اس قلب عاشق افتخار است

من به قلبم افتخار می کنم

با آن بازی شد ، زخمی شد

به آن خیانت شد ، سوخت و شکست

اما به طریقی هنوز کار می کند

اس ام اس حال خرابی

حال آدم خراب پرسیدن ندارد

اما دستانش گرفتن دارد

اس ام اس عاشقانه مرگ بار

زیاد فرقی نکرده  خودِ خودشه

فقط اونی که داره باهاش قدم میزنه من  نیستم

اس ام اس دل و زندگی عاشق

جاگذاشته ام دلی

هرکه یافت

مژدگانی اش تمام “زندگی ام”

اس ام اس عاشقانه آدم ها
من براى تنها نبودن آدمهاى زیادى دوروبرم دارم

آن چیزى که ندارم کسى براى باهم بودن است

اس ام اس آب ریختن

آب نریختـــــم که برگردی

آب ریختـــــم تـــا پاک شود

هر چه رد پای توست از زنـــدگی ام

اس ام اس عاشقانه شاخ
تاریخ ارسال: چهارشنبه 27 آذر 1392 ساعت 17:57